Strona 1 z 1

Problem z paczką modów.

: 05 kwie 2016, 20:56
autor: Shepi84
Witam ponieważ chciałem pograć na jakiejś paczce zrobionej pod wygląd i explorację postanowiłem pobrać paczkę Madzi problem pojawił się po instalacji paczki a mianowicie występuje Crash pokazany poniżej zreinstalowałem wersję Javy na 64-bitową, zwiększyłem ilość ramu próbowałem na różnych launcherach i dalej nie uzyskało to efektu. Ponieważ widziałem że nie tylko ja mam taki problem proszę o jakieś pomysły co można dalej z taką sytułacją zrobić dziękuje pozdrawiam.

Oto występujący crash

---- Minecraft Crash Report ----
// My bad.

Time: 05.04.16 20:40
Description: Updating screen events

java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
at net.minecraft.client.renderer.texture.DynamicTexture.<init>(SourceFile:24)
at lumien.custommainmenu.gui.GuiCustom.func_73866_w_(GuiCustom.java:151)
at net.minecraft.client.gui.GuiScreen.func_146280_a(GuiScreen.java:255)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_147108_a(Minecraft.java:808)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71371_a(Minecraft.java:2135)
at cpw.mods.fml.client.FMLClientHandler.tryLoadExistingWorld(FMLClientHandler.java:696)
at net.minecraft.client.gui.GuiSelectWorld.func_146615_e(GuiSelectWorld.java:183)
at net.minecraft.client.gui.GuiSelectWorld.func_146284_a(GuiSelectWorld.java:130)
at net.minecraft.client.gui.GuiScreen.func_73864_a(GuiScreen.java:225)
at net.minecraft.client.gui.GuiScreen.func_146274_d(GuiScreen.java:296)
at net.minecraft.client.gui.GuiScreen.func_146269_k(GuiScreen.java:268)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71407_l(Minecraft.java:1640)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71411_J(Minecraft.java:973)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:898)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Stacktrace:
at net.minecraft.client.renderer.texture.DynamicTexture.<init>(SourceFile:24)
at lumien.custommainmenu.gui.GuiCustom.func_73866_w_(GuiCustom.java:151)
at net.minecraft.client.gui.GuiScreen.func_146280_a(GuiScreen.java:255)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_147108_a(Minecraft.java:808)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71371_a(Minecraft.java:2135)
at cpw.mods.fml.client.FMLClientHandler.tryLoadExistingWorld(FMLClientHandler.java:696)
at net.minecraft.client.gui.GuiSelectWorld.func_146615_e(GuiSelectWorld.java:183)
at net.minecraft.client.gui.GuiSelectWorld.func_146284_a(GuiSelectWorld.java:130)
at net.minecraft.client.gui.GuiScreen.func_73864_a(GuiScreen.java:225)
at net.minecraft.client.gui.GuiScreen.func_146274_d(GuiScreen.java:296)
at net.minecraft.client.gui.GuiScreen.func_146269_k(GuiScreen.java:268)

-- Affected screen --
Details:
Screen name: lumien.custommainmenu.gui.GuiCustom
Stacktrace:
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71407_l(Minecraft.java:1640)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71411_J(Minecraft.java:973)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:898)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)

-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.7.10
Operating System: Windows 7 (amd64) version 6.1
Java Version: 1.8.0_77, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 687224 bytes (0 MB) / 523501568 bytes (499 MB) up to 523501568 bytes (499 MB)
JVM Flags: 7 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx4G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M -Xmx512M
AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 13, tallocated: 96
FML: MCP v9.05 FML v7.10.99.99 Minecraft Forge 10.13.4.1614 81 mods loaded, 81 mods active
States: 'U' = Unloaded 'L' = Loaded 'C' = Constructed 'H' = Pre-initialized 'I' = Initialized 'J' = Post-initialized 'A' = Available 'D' = Disabled 'E' = Errored
UCHIJAA mcp{9.05} [Minecraft Coder Pack] (minecraft.jar)
UCHIJAA FML{7.10.99.99} [Forge Mod Loader] (forge-1.7.10-10.13.4.1614-1.7.10.jar)
UCHIJAA Forge{10.13.4.1614} [Minecraft Forge] (forge-1.7.10-10.13.4.1614-1.7.10.jar)
UCHIJAA CodeChickenCore{1.0.7.46} [CodeChicken Core] (minecraft.jar)
UCHIJAA ivtoolkit{IvToolkit} [1.2] (minecraft.jar)
UCHIJAA NotEnoughItems{1.0.5.120} [Not Enough Items] (NotEnoughItems-1.7.10-1.0.5.120-universal.jar)
UCHIJAA OpenModsCore{0.9.1} [OpenModsCore] (minecraft.jar)
UCHIJAA mod_ThreadedLighting{1.7.10-1.0} [Threaded Lighting] (minecraft.jar)
UCHIJAA gilded-games-util{1.7.10-1.2} [Gilded Games Utility] (gilded-games-util-1.7.10-1.9.jar)
UCHIJAA bspkrsCore{6.16} [bspkrsCore] ([1.7.10]bspkrsCore-universal-6.16.jar)
UCHIJAA StatusEffectHUD{1.27} [StatusEffectHUD] ([1.7.10]StatusEffectHUD-client-1.27.jar)
UCHIJAA Treecapitator{1.7.10} [Treecapitator] ([1.7.10]Treecapitator-universal-2.0.4.jar)
UCHIJAA adventurebackpack{1.7.10-0.8b} [Adventure Backpack] (adventurebackpack-1.7.10-0.8c.jar)
UCHIJAA aether{1.7.10-1.6} [Aether II] (aether-1.7.10-1.6.jar)
UCHIJAA AgriCraft{1.7.10-1.5.0} [AgriCraft] (AgriCraft-1.7.10-1.5.0.jar)
UCHIJAA AnimationAPI{1.2.4} [AnimationAPI] (AnimationAPI-1.7.10-1.2.4.jar)
UCHIJAA BattleTowers{1.5.2} [Battle Towers] (BattleTowers-1.7.10.jar)
UCHIJAA hud{1.3.4} [Better HUD] (Better HUD by NukeDuck [1.7.10][1.3.4].jar)
UCHIJAA BetterFoliage{2.0.4} [Better Foliage] (BetterFoliage-MC1.7.10-2.0.4.jar)
UCHIJAA BiblioCraft{1.11.4} [BiblioCraft] (BiblioCraft[v1.11.4][MC1.7.10].jar)
UCHIJAA Mantle{1.7.10-0.3.2.jenkins191} [Mantle] (Mantle-1.7.10-0.3.2b.jar)
UCHIJAA Natura{2.2.0} [Natura] (natura-1.7.10-2.2.1a2.jar)
UCHIJAA BiomesOPlenty{2.1.0} [Biomes O' Plenty] (BiomesOPlenty-1.7.10-2.1.0.1889-universal.jar)
UCHIJAA BiblioWoodsBoP{1.9} [BiblioWoods Biomes O'Plenty Edition] (BiblioWoods[BiomesOPlenty][v1.9].jar)
UCHIJAA CarpentersBlocks{3.3.7} [Carpenter's Blocks] (Carpenter's Blocks v3.3.7 - MC 1.7.10.jar)
UCHIJAA TwilightForest{2.3.7} [The Twilight Forest] (twilightforest-1.7.10-2.3.7.jar)
UCHIJAA chisel{2.5.1.44} [Chisel 2] (Chisel2-2.5.1.44.jar)
UCHIJAA chocolateQuest{1.0} [Chocolate Quest] (chocolateQuest-1.7.10-1.1d.jar)
UCHIJAA CustomMainMenu{1.9.2} [Custom Main Menu] (CustomMainMenu-MC1.7.10-1.9.2.jar)
UCHIJAA DamageIndicatorsMod{3.2.3} [Damage Indicators] (DamageIndicatorsMod-3.2.3[1.7.10].jar)
UCHIJAA dldungeonsjdg{1.8.8} [Doomlike Dungeons] (DoomlikeDungeons-1.8.8-MC1.7.10.jar)
UCHIJAA dungeonpack{1.7.10-1.0} [Dungeon Pack] (dungeonpack-1.7.10-1.0.jar)
UCHIJAA DynamicLights{1.3.7} [Dynamic Lights] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_onFire{1.0.4} [Dynamic Lights Burning Entity Module] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_creepers{1.0.4} [Dynamic Lights Creeper Module] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_dropItems{1.0.7} [Dynamic Lights EntityItem Module] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_entityClasses{1.0.1} [Dynamic Lights Entity Light Module] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_mobEquipment{1.0.7} [Dynamic Lights Mob Equipment Light Module] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_flameArrows{1.0.0} [Dynamic Lights Fiery Arrows Light Module] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_floodLights{1.0.1} [Dynamic Lights Flood Light] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_otherPlayers{1.0.7} [Dynamic Lights OtherPlayers Light Module] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA DynamicLights_thePlayer{1.1.3} [Dynamic Lights Player Light Module] (DynamicLights-1.7.10.jar)
UCHIJAA elementalcreepers{4.3.0} [Elemental Creepers] (Elemental Creepers-universal_1.7.10-4.3.0.jar)
UCHIJAA FastCraft{1.21} [FastCraft] (fastcraft-1.21.jar)
UCHIJAA fastleafdecay{1.4} [Fast Leaf Decay] (FastLeafDecay-1.7.10-1.4.jar)
UCHIJAA inpure|core{1.7.10R1.0.0B9} [INpureCore] (INpureCore-[1.7.10]1.0.0B9-62.jar)
UCHIJAA inventorytweaks{1.59-dev-152-cf6e263} [Inventory Tweaks] (InventoryTweaks-1.59-dev-152.jar)
UCHIJAA IronChest{6.0.60.741} [Iron Chest] (ironchest-1.7.10-6.0.60.741-universal.jar)
UCHIJAA journeymap{5.1.3} [JourneyMap] (journeymap-1.7.10-5.1.3-unlimited.jar)
UCHIJAA legendgear{2.b.2.1} [LegendGear 2] (legendgear-1.7.10-2.b.2.1.jar)
UCHIJAA MetallurgyCore{4.0.4} [Metallurgy Core] (MetallurgyCore-1.7.10-4.0.4.18.jar)
UCHIJAA Waila{1.5.10} [Waila] (Waila-1.5.10_1.7.10.jar)
UCHIJAA TConstruct{1.7.10-1.8.8.build988} [Tinkers' Construct] (TConstruct-1.7.10-1.8.8.jar)
UCHIJAA Metallurgy{4.0.8} [Metallurgy 4] (Metallurgy-1.7.10-4.0.8.97.jar)
UCHIJAA AS_Minions{1.9.4} [Minions] (Minions-1.7.10.jar)
UCHIJAA cfm{3.4.8} [§9MrCrayfish's Furniture Mod] (MrCrayfishFurnitureModv3.4.8(1.7.10).jar)
UCHIJAA NEIAddons{1.12.13.38} [NEI Addons] (neiaddons-1.12.13.38-mc1.7.10.jar)
UCHIJAA NEIAddons|Developer{1.12.13.38} [NEI Addons: Developer Tools] (neiaddons-1.12.13.38-mc1.7.10.jar)
UCHIJAA NEIAddons|AppEng{1.12.13.38} [NEI Addons: Applied Energistics 2] (neiaddons-1.12.13.38-mc1.7.10.jar)
UCHIJAA NEIAddons|Botany{1.12.13.38} [NEI Addons: Botany] (neiaddons-1.12.13.38-mc1.7.10.jar)
UCHIJAA NEIAddons|Forestry{1.12.13.38} [NEI Addons: Forestry] (neiaddons-1.12.13.38-mc1.7.10.jar)
UCHIJAA NEIAddons|CraftingTables{1.12.13.38} [NEI Addons: Crafting Tables] (neiaddons-1.12.13.38-mc1.7.10.jar)
UCHIJAA NEIAddons|ExNihilo{1.12.13.38} [NEI Addons: Ex Nihilo] (neiaddons-1.12.13.38-mc1.7.10.jar)
UCHIJAA OpenMods{0.9.1} [OpenMods] (OpenModsLib-1.7.10-0.9.1.jar)
UCHIJAA OpenBlocks{1.5.1} [OpenBlocks] (OpenBlocks-1.7.10-1.5.1.jar)
UCHIJAA OreSpawn{1.7.10.20.3} [OreSpawn] (orespawn-1.7.10-20.3.zip)
UCHIJAA getalltheseeds{1.7.10a} [Pam's Get all the Seeds!] (Pam's Get all the Seeds 1.7.10a.jar)
UCHIJAA harvestcraft{1.7.10j} [Pam's HarvestCraft] (Pam's HarvestCraft 1.7.10Lb.jar)
UCHIJAA plantmegapack{4.32} [Plant Mega Pack] (plantmegapack-4.32-1.7.10-1492.jar)
UCHIJAA reccomplex{0.9.6.3} [Recurrent Complex] (RecurrentComplex-0.9.6.3.jar)
UCHIJAA corerm{1.0c} [RikMuld's Core] (RikMuldsCore_1.0c.jar)
UCHIJAA Roguelike{1.4.4} [Roguelike Dungeons] (roguelike-1.7.10-1.4.4.jar)
UCHIJAA AS_Ruins{15.4} [Ruins Spawning System] (Ruins-1.7.10.jar)
UCHIJAA TextureGeneratorLib{0.2} [TextureGeneratorLib] (TextureGeneratorLib-1.7.10_vBeta2.jar)
UCHIJAA camping{2.1g} [The Camping Mod 2] (TheCampingMod_2.1g.jar)
UCHIJAA erebus{0.4.5} [Erebus] (TheErebus-0.4.5.jar)
UCHIJAA kitchen{1.3.18} [The Kitchen Mod] (TheKitchenMod-1.3.18-1.7.2-10.jar)
UCHIJAA weaponmod{v1.14.3} [Balkon's WeaponMod] (weaponmod-1.14.3.jar)
UCHIJAA WTFCore{1.65} [WhiskyTangoFox's Core] (WTFCore-1.7.10_v1.66.jar)
UCHIJAA CaveBiomes{1.53} [WhiskyTangoFox's CaveBiomes] (WTFCaveBiomes-1.7.10_v1.53.jar)
UCHIJAA JustAnotherSpawner{0.17.6} [Just Another Spawner] (JustAnotherSpawner-0.17.6.jar)
GL info: ' Vendor: 'NVIDIA Corporation' Version: '4.5.0 NVIDIA 361.43' Renderer: 'GeForce GTX 970/PCIe/SSE2'
OpenModsLib class transformers: [stencil_patches:FINISHED],[movement_callback:FINISHED],[map_gen_fix:FINISHED],[gl_capabilities_hook:FINISHED],[player_render_hook:FINISHED]
Class transformer null safety: found misbehaving transformers: me.guichaguri.betterfps.transformers.MathTransformer(me.guichaguri.betterfps.transformers.MathTransformer@6a041418) returned non-null result: 0,me.guichaguri.betterfps.transformers.EventTransformer(me.guichaguri.betterfps.transformers.EventTransformer@115151e1) returned non-null result: 0
Mantle Environment: Environment healthy.
TConstruct Environment: Environment healthy.
Stencil buffer state: Function set: GL30, pool: internal, bits: 8
Launched Version: MadzikowyPack
LWJGL: 2.9.1
OpenGL: GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 GL version 4.5.0 NVIDIA 361.43, NVIDIA Corporation
GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using framebuffer objects because OpenGL 3.0 is supported and separate blending is supported.
Anisotropic filtering is supported and maximum anisotropy is 16.
Shaders are available because OpenGL 2.1 is supported.

Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge'
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: []
Current Language: Polski (Polska)
Profiler Position: N/A (disabled)
Vec3 Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
Anisotropic Filtering: Off (1)

Problem z paczka modow

: 14 wrz 2017, 3:48
autor: itemplubos
Witam. Mam taki problem z edytorem map, mianowicie kiedy probuje wlaczyc edytor wyskakuje mi kernel problem i pisze cos takiego : Please Disable Anty-virus and debbugers programs, niestety oczyszczenie laptopa z wirusow nie pomaga ani wylaczenie anty-vira tez nie pomaga . Co mam zrobic?PS: Mam Windows 7